Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΜΠΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΝ (Covid-19) / EMBROS CLOSED

Το ΕΜΠΡΟΣ λόγω ηλικίας (γεν. 1933) ανήκει στις ευπαθείς ομάδες...
Αποφασίσαμε λοιπόν να το προστατέψουμε και γι' αυτό ακυρώνουμε όλες τις εκδηλώσεις για τις επόμενες 2 εβδομάδες ξεκινώντας από σήμερα Παρασκευή 13/3/2020.
Μείνετε σε επαφή με το site και τις σελίδες μας στο FB για πληροφορίες και ενημέρωση.
 
Ενημέρωση 9/5/2020: Από τις 10/5/2020 ξεκινάμε τις Ανοικτές Συνελεύσεις της Κυριακής.
 
Ενημέρωση 28/3/2020: Δυστυχώς τα δεδομένα δεν άλλαξαν και παραμένουμε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε για άγνωστο ακόμη διάστημα...
 
 
EMBROS by age (born 1933) belongs to the vulnerable groups ...
So we decided to protect it and for that we cancel all events for the next 2 weeks starting on Friday 13/3/2020.
Stay in touch with our site and pages on FB for information and updates.
 
Update 9/5/2020: From 10/5/2020 we begin the Sunday's Open Assemblies.
 
Update 28/3/2020: Unfortunately the data has not changed and we remain forced to cancel for an unknown period of time ...

 
Τροποποίηση : Κυριακή, 08 Νοεμβρίου 2020 03:34
Αξιολόγησε αυτό το άρθρο
(0 Αξιολογήσεις)

Ίσως σας ενδιαφέρει