Εκδηλώσεις του ΕΜΠΡΟΣ

Παραστάσεις - Προβολές - Ομιλίες - Συναντήσεις Ομάδων

Τετ, 21 Ιουνίου, 20:30 – 22:30 Κοινωνικη Ανυπακοή - οικονομική αυτοοργανωσή στην πράξη-ομιλία

 
Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά με μετάφραση στα ελληνικά.

Το Grassroots Economics Foundation (Ίδρυμα Οικονομικών Από Τα Κάτω) είναι μία οργάνωση στην Κένυα που εργάζεται για να ενδυναμώσει τις τοπικές κοινότητες να αναλάβουν δράση για τα δικά τους μέσα διαβίωσης και το οικονομικό τους μέλλον. Η Grassroots Economics επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κοινότητας μέσω της οικονομικής ενδυνάμωσης μέσα από προγράμματα κοινοτικών νομισμάτων. Εκατομμύρια ανθρώπων σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος έχουν αγαθά και υπηρεσίες για εμπόριο, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε μετρητά ή σε πίστωση. Αυτές οι τοπικές πρωτοβουλίες χρειάζονται έναν τρόπο ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών χωρίς να βασίζονται σε εθνικά νομίσματα ή πιστωτικές γραμμές υψηλού επιτοκίου. H καθιέρωση ενός κοινοτικού νομίσματος, μηδενικού κοινοτικού επιτοκίου που υποστηρίζεται από δίκτυα πωλητών, αγροτών, βιοτεχνών και σχολείων, καθιστά δυνατή και προωθεί την τοπική ανταλλαγή.

Η Caroline Dama μάχεται για την χειραφέτηση των γυναικών. Μέσω της οργάνωσης Grassroots Economics, επιδιώκει να ενδυναμώσει κοινότητες χαμηλού εισοδήματος και σχολεία να εκδίδουν τοπική αμοιβαία πίστωση στην Κένυα.


Ο FairCoop είναι ένας ανοιχτός παγκόσμιος συνεταιρισμός,αυτο-οργανωμένος μέσα από το διαδίκτυο, ο οποίος παραμένει εκτός κρατικού-εθνικού ελέγχου.

Ο στόχος του είναι να κάνει τη μετάβαση σε ένα καινούριο κόσμο, να μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές αδικίες ανάμεσα στους ανθρώπους, και την ίδια στιγμή, σταδιακά να συνεισφέρει στο νέο παραγόμενο οικονομικό πλούτο που θα είναι προσβάσιμος σε όλη την ανθρωπότητα σαν κοινό αγαθό.

Ο FairCoop υποστήριζει ότι η μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο νομισματικό σύστημα είναι το στοιχείο κλειδί. Γι’ αυτό το λόγο, προτάθηκε και το FairCoin ως το κρυπτονόμισμα πάνω στο οποίο βασίζει τις δράσεις αναδιανομής των πόρων του και το χτίσιμο ενός νέου παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.

Ο FairCoop αποδέχεται το κάλεσμα για ολοκληρωμένη επανάσταση.

Είναι ένα κάλεσμα σε όλους εσάς που αντιστέκεστε στην κυριαρχία και στην υποδούλωση, ένα κάλεσμα για να ενωθούμε κάτω από μία συνειδητή προσωπική και συλλογική δράση, για τη βελτίωση και την ανάκτηση όλων των κεκτημένων και των αξιών που μας επιτρέπουν να ζήσουμε μια ζωή από κοινού. ‘Ενα κάλεσμα για την κατασκευή νέων τρόπων οργάνωσης και δομών σχετικών με όλες τις πτυχές της ζωής μας, που θα διασφαλίζουν την
ισότητα και τη δικαιοσύνη όσον αφορά στην κάλυψη ζωτικών αναγκών.

Δίκαιες σχέσεις που στηρίζονται στην ελευθερία Αυτο-οργάνωση και κυρίαρχες λαϊκές συνελεύσεις Δημόσια και κοινά αγαθά Επανάκτηση της κοινής περιουσίας ως ένα κοινό αγαθό, κάτω από κοινωνικό έλεγχο και ιδιοκτησία
Χτίσιμο ενός συνεργατικού και αυτο-διαχειριζόμενου δημόσιου συστήματος με αμοιβαία υποστήριξη Απελευθέρωση της πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση Μια νέα οικονομία που στηρίζεται στη συνεργασία και τις στενές
σχέσεις Αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και τη ζωή

Η τέχνη του FairCoop στα ελληνικά βρίσκεται εδώ:
https://fair.coop/el/faircoop/ https://fair.coop/el/principles/

Grassroots Economics Foundation is a Kenian organization which works for empower local communities to take charge of their own livelihoods and economic future. Grassroots Economics focuses on community development
through economic empowerment via community currency programs. Millions of people in low income communities have goods and services to trade, but they lack accessible cash or credit. These local initiatives need a
way to exchange goods and services without relying on scarce national currency or high interest credit lines. By introducing a Community Currency, a zero interest communal credit backed by networks of vendors,
farmers, craftspeople and schools, it enables and promotes local exchange

Caroline Dama is a strong believer in women’s empowerment. Her organization Grassroots Economics, seeks to empower low income communities and schools to issue a localized mutual credit in Kenya.

more info
http://grassrootseconomics.org/

Fair.coop is an open global cooperative, self-organized via the Internet and remaining outside nation-state control.

Its aim is to make the transition to a new world by reducing the economic and social inequalities among human beings as much as possible,
and at the same time gradually contribute to a new global wealth, accessible to all humankind as commons

Fair.coop understands that the transformation to a fairer monetary system is a key element. Therefore, Faircoin was adopted as the cryptocurrency upon which to base its resource-redistribution actions
and building of a new global economic system.


Faircoop embraces the call for integral revolution

A call to all of you who resist being dominated and enslaved, to get together under one conscious personal and collective action for the improvement and recovery of the qualities and values that enable us to live a life together, as well as the construction of new organizational forms and structures in all aspects of life to ensure equality and equity in the coverage of vital needs.

Equitable relationships based on freedom Self-organization and sovereign popular assemblies Public and commons Retrieve common property as the common good, under popular possession and control
Build a cooperative and self-managed public system from mutual support Freeing up access to information and knowledge A new economy based on cooperation and close relationships Cooperate with life and nature

more info
https://fair.coop/el/


Event
 
Αξιολόγησε αυτό το άρθρο
(0 Αξιολογήσεις)

Σχετικά με το ΕΜΠΡΟΣ

Το Εμπρός είναι καλλιτεχνική, κοινωνική και πολιτική κατάληψη και προσπαθεί να λειτουργεί οριζόντια. Κάθε Κυριακή μετά τις 20:00 γίνεται η Ανοιχτή του Συνέλευση όπου συζητιούνται θέματα αυτοργάνωσης και αυτοδιαχείρησης του χώρου, προγραμματισμού, θεματικών, γίνονται ενημερώσεις και λαμβάνονται από κοινού αποφάσεις. Είμαστε αντίθετες/οι σε κάθε μορφή ιεραρχίας, διακρίσεων και κάθετων συντονισμών με αναθέσεις. Με αυτοδιάθεση και αυτοδέσμευση όλων των παρόντων στην Ανοιχτή Συνέλευση για ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του, με αμοιβαίο σεβασμό και νιάξιμο, αυτό είναι δυνατό....περισσότερα
 

Διεύθυνση & Επικοινωνία

Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός

Ρήγα Παλαμήδη 2, Ψυρρή, Αθήνα

email : embrostheater0@gmail.com

Δεν λειτουργεί η εγγραφή από email της Microsoft (hotmail και windows live). Σας παρακαλούμε δώστε κάποιο άλλο email.

Ακολουθήστε μας

 
Creative Commons Creative Commons 2011 - 2017 Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός
Όλο το περιεχόμενο είναι ελεύθερο προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί η διάθεση αυτού και του παράγωγου έργου να συνεχίσει να διατίθεται εξίσου ελεύθερα

Αναζήτηση

κανείς δεν είναι ξένος στο ΕΜΠΡΟΣ