Εκτύπωση αυτής της σελίδας

18/6 21:00 προβολή ταινίας "The Fig House"

 

Μια “underground” ιστορία στη Θεσσαλονίκη σε δώδεκα κεφάλαια.

Μια ομάδα φίλων, ακτιβιστών και μεταναστών αποφασίζει να οργανώσει ένα σχέδιο διαφυγής από την Ελλάδα, προκειμένου να φτάσει παράνομα στη Γερμανία μέσω των Βαλκανίων. Για να πετύχουν τα σχέδιά τους, αποφασίζουν να χωρίσουν τα καθήκοντα, και ενώ μερικοί είναι αφοσιωμένοι στην εύρεση του κατάλληλου μεταφορικού μέσου για την ομάδα, άλλοι αναζητούν κάποιο εγκαταλελειμμένο κτίριο για να μείνουν εκεί. Όταν τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν καλά, έρχονται αντιμέτωποι με μικρά αναπάντεχα γεγονότα, τα οποία αναπόφευκτα καθυστερούν την ολοκλήρωση του σχεδίου: ο γάτος του σπιτιού σπάει το πόδι του, ένας φίλος συλλαμβάνεται και ένας απ'τα παιδιά αποφασίζει να μείνει. Αυτές οι συνεχείς αναποδιές εξασθενούν την ψυχολογική αντοχή του Ηλία, ο οποίος αρχίζει να καταβάλλεται από την ψυχολογική πίεση, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση και θέτει σε κίνδυνο το σχέδιο.

Μικρά περιστατικά της καθημερινής ζωής στην κατάληψη, γίνονται η αφορμή να τεθούν ερωτήματα σε θέματα που δε συζητούνται πολύ συχνά, όπως τα “αόρατα τραύματα” γνωστά και ως ψυχολογικά τραύματα από τα οποία πάσχουν οι μετανάστες λόγω του νομικού καθεστώτος των προσφύγων. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που θίγει η ταινία είναι η σχέση μεταξύ παρανομίας-φτώχειας-φυλακής. Το ντοκιμαντέρ είναι μία ιστορία φιλίας και αλληλεγγύης, αβεβαιότητας και απόγνωσης. Για να αναρωτηθούμε τι είδους Ευρώπη χτίζουμε και αν υπάρχει χώρος για ένα καλύτερο κοινό μέλλον.

 

An underground Thessaloniki story in twelve chapters.

A group of friends, activists and migrants, decide to organize an escape plan through the Balkans, in order to reach illegally Germany from Greece. To accomplish their plans, they decide to divide the tasks, and while some are dedicated to finding a suitable means of transport for the company, others are looking for an abandoned ruin to turn it into their home. When things seem to be going well, they start having to face small unforeseen events that inevitably delay the completion of the plan: the house’s cat breaks his leg, a friend is arrested and one of the boys decides not to leave anymore. These continuous blows of misfortune end up weakening the psychological resistance of Ilias, one of the boys, who begins not to withstand the psychological pressure anymore, which is complicating the situation and putting the plan at risk.

Small incidents of the daily life in the squat, are the reason to raise some questions on topics that are not discussed very often like “the invisible wounds”, alias the psychological trauma from which people suffer due to their immigrant status. Another important thematic showed in the film is the link between illegality-poverty-prison. The documentary is a story of friendship and solidarity, instability and despair. To ask ourselves what kind of Europe we are building and if there is place for a better common future.

Τροποποίηση : Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019 22:46
Αξιολόγησε αυτό το άρθρο
(0 Αξιολογήσεις)

Φωτογραφίες

Ίσως σας ενδιαφέρει